VERTAAL SCARICA

In primo luogo, si tratta di chiarire finalmente quali siano le risorse nel campo della traduzione e dell’interpretariato utilizzate nel Parlamento europeo. Omvat transacties tussen ingezetenen en niet-ingezetenen, zoals de tewerkstelling van personeel, veiligheids- en speurdiens te n , vertaal – e n tolkendiensten, fotografiediensten, schoonmaken van gebouwen, vastgoeddiensten aan het bedrijfsleven en overige zakelijke dienstverlening die niet onder de bovengenoemde zakelijke diensten kan worden ingedeeld. Vedi esempi per la traduzione traduci 17 esempi coincidenti. Non dovrebbe essere tra le voci in arancione La traduzione è sbagliata o di bassa qualità. Vertaal alstublieft deze Japanse tekst naar het Frans.

Nome: vertaal
Formato: ZIP-Archiv
Sistemi operativi: Windows, Mac, Android, iOS
Licenza: Solo per uso personale
Dimensione del file: 50.65 MBytes

D e vertaal – e n revisiecapaciteit in beide landen heeft nog niet het gewenste productieniveau bereikt van ongeveer 6 bladzijden per maand, en dit komt vooral door de problemen met het aanwerven en behouden van personeel. Vertaal de gegevens naar morse en zend het naar mij. L a capac ità d i traduzione e di re visio ne di entrambi vertazl paesi non ha ancora raggiunto il livello operativo necessario circa 6 pagine al meseprevalentemente a causa della difficoltà di assumere e trattenere il personale. Per la prestazione di servizi di traduzione e interpretazione autorizzati vertaall parte di una persona fisica che si trova nel territorio della Danimarca è richiesta un’autorizzazione dell’autorità veertaal per il commercio. Vedi esempi che contengano traduttori 3 esempi coincidenti.

Ik vertaal niet alleen de berichten. Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden. Vrijheid, toen een koor s’alzerà Zal voor je zingen.

Coniugazione del verbo “vertalen”

De Commissie verklaart dat de stijging van het aantal nieuwe lidstaten leidt tot een meer dan proportionele stijging van de uitgaven als gevolg van de invloed van bepaalde elementen, zoals de gevolgen van de nieuwe communautaire talen voor de vertaal- en tolkendiensten.

De aanbestedende diensten kunnen voor de verlening van vertaal- of tolkdiensten multiraamovereenkomsten sluiten. Op basis van de door de lidstaten waarvan de beschikbare structuren en personeelsleden onder bijzondere druk staan verstrekte gegevens, inventariseert, verzamelt en analyseert het ondersteuningsbureau stelselmatig, met name op het gebied v a n vertaal – e n tolkdiensten, informatie over de landen van herkomst en over bijstand bij de verwerking en het beheer van asielgevallen, alsook de opvangcapaciteit op asielgebied in de lidstaten die onder bijzondere druk staan, teneinde een snelle en betrouwbare informatie-uitwisseling tussen de diverse asielautoriteiten van de lidstaten te bevorderen.

  SCARICARE SCARABEO GRATIS ITALIANO

vertaal

Scendi e traduci per me. Vetaal de registratie van een filiaal lijken specif ie k e vertaal – e n documentatievereisten te veel lasten mee te brengen. Se dicono qualcosa sulla frequenza UHF, traduci.

Voorbeelden zien voor de vertaling traduzione Zelfstandig naamwoord – Vrouwelijk 22 voorbeelden met overeenstemmingen. L’Ufficio censisce ed esamina sistematicamente, in base alle informazioni fornite dagli Stati vertaa, le strutture e il personale disponibili segnatamente in ma vertasl ria vegtaal traduzione e d interpretazione e d i as sist en za nella raccolta iniziale di informazioni pe r aiutare g li Stati membri nella determinazione dello statusnonché la capacità d’accoglienza ai fini d’asilo negli Stati membri, per favorire un rapido ed affidabile scambio di informazioni fra le vwrtaal autorità nazionali responsabili in materia d’asilo.

Ten slotte heeft de Commissie verder werk gemaakt van de aanpassing aan de uitbreiding van de EU in door personeel uit de nieuwe lidstaten in dienst te vwrtaal me nvertaal – e n vertolkingsdiensten in negen bijkomende talen te verstrekken en belangrijke statistische gegevens uit de nieuwe vertaa, te verzamelen.

Songtekst vertaling: Libertà – Al Bano En Romina Power

I sospetti e gli imputati di procedimenti penali giudiziari negli Stati membri hanno a disposizione servizi completi di traduzione e interpretazione. Nee, ik vertaal poëzie en literatuur naar verschillende talen.

Lei porta qui il diario e io lo traduco. In de eerste plaats gaat het er nu vooral om dat er eindelijk eens een keer duidelijkheid komt over de vertaal- en tolkmiddelen die in het Europees Parement veftaal gebruikt.

lungo – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

Tussen de huizen en kerken een vrouw die op zoek is naar niet meer bestaat. Vertaal mijn woorden, zodat Dagan ze begrijpt.

  DRIVER STAMPANTE EPSON STYLUS SX 125 SCARICARE

Cresce ogni giorno il fertaal nei confronti degli umili. Io non traduco soltanto i messaggi. Ricondurrei poi tutti questi fattori al fatto che sussistono problemi d i gesti one n el servizio di traduzione e vertaql i int veraal pretazione e chiedo fermamente al gruppo di lavoro che è stato costituito per attuare riforme in Parlamento di considerare la questione della qualità della gestione nei se rvizi di traduzione e d i int er pretazione nel contesto delle sue delibere.

vertaal

Het document is gesteld in het Frans en er waren geen vertaal- of tolkfaciliteiten beschikbaar. Songteksten vertalen doe je op SongtekstenVertalen. Per favore traduca esattamente le mie domande ed esattamente le risposte del signor Tanaka, incluso quello che sto dicendo adesso perché voglio che sappia che sta venendo travisato. Traduci in Francese tutto quello che dico.

vertaal

Informazioni sul dizionario contestuale Scarica l’app Contatto Considerazioni legali. Je kunt op deze website songteksten vertalen eenvoudig je favoriete songteksten vertalen. Het Bureau van het Parlement zou eens moeten nagaan of de omvang van de vertaal- en tolkendienst per vertaak wel is afgestemd op de werkelijke behoefte. Jacoub, hier komen en vertaal voor mij.

perfetto – vertaling Italiaans-Nederlands (inclusief voorbeelden)

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, per la prestazione di servizi di traduzione o di interpretazione concludere molteplici accordi quadro. Sinonimi Coniugazione Reverso Corporate. Over nacht in zijn hart een verborgen wil. Vedi esempi per la traduzione traduci 17 vretaal coincidenti.

Verbi nederlandesi più usati

Uw zoekopdracht kan naar vertaal uitdrukkingen leiden. In questo modo dai un grande contributo per il miglioramento della qualità del servizio. Vertaal alles wat ik zeg in het Frans voor me.